O'Gara Family Photos - Elliot Sather
Mike O'Gara. Around Christmas, mid 1950s. Minneapolis, MN.

Mike O'Gara. Around Christmas, mid 1950s. Minneapolis, MN.