O'Gara Family Photos - Elliot Sather
Mike Gorney (friend of Pat's) and Patrick O'Gara. Minneapolis, MN. Mid-1950s.

Mike Gorney (friend of Pat's) and Patrick O'Gara. Minneapolis, MN. Mid-1950s.